Contratació de projectes de creació i recerca artística

La Direcció general d’arts visuals de l’Ajuntament de Palma, -conscient des d’un primer moment de les conseqüències que la crisi sobrevinguda pel COVID-19 està provocant en el sector de les arts visuals- posa en marxa una crida per a la contractació de projectes de creació o recerca artística. Aquesta iniciativa té el suport i parteix de la responsabilitat envers la cultura i el sector cultural de la Regidoria de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, la qual ha impulsat 10 punts de xoc per pal•liar aquesta crisi i incentivar la producció i creació cultural en tots els seus àmbits.

En aquest sentit, impulsam una crida de projectes per a donar suport a processos d’investigació o creació artística, els quals s’hauran de desenvolupar durant l’any 2020 i tendran un import màxim de 6.000,00€ els de creació artística i 4.000,00€ els de recerca, més IVA si és el cas. Els projectes s’han de poder dur a terme en aquests moments d’incertesa provocada per la crisi sanitària. Un cop feta la selecció, s’iniciarà els procés de contractació i al finalitzar es presentarà una memòria. La data límit per a presentar els projectes és dia 19 de maig de 2020.

Entenem els dubtes que pot generar el present formulari, per la qual cosa, us convidam a posar-vos en contacte amb nosaltres per resoldre’ls al correu solleric@palma.cat, en tot moment, i els matins al telèfon 636367543.

Requisits de les persones i propostes que es presentin a aquesta crida:

– Presentar un projecte de creació artística no expositiu o un projecte de recerca.
– Només es pot presentar un projecte per persona.
– El projecte ha de ser viable en l’actual situació de crisi sanitària
– El projecte de creació està dirigit a artistes o col•lectius d’artistes i el projecte de recerca artística està dirigit a artistes, comissaris/es, crítics, gestors/es o mediadores culturals.
– Aportar currículum dels darrers treballs realitzats
– Treballar des de les arts visuals com a eina base, des de qualsevol dels seus llenguatges contemporanis
– Dur-se a terme abans del 30 de novembre de 2020
– Tenir un retorn cap a la ciutadania de Palma
– Aportar l’espai on es desenvoluparà el procés de creació o investigació i assumir dins el pressupost el cost que pugui generar, si és el cas

El jurat que seleccionarà els projectes estarà format per quatre professionals independents de l’àmbit associatiu artístic local i la directora general d’arts visuals.

Els criteris de valoració i la puntuació (en franges de 0.25) seran:
– Innovació i qualitat artística (0-4). La innovació en el discurs, treball o procés, així com la porositat i transversalitat de la proposta
– Coneixença o relació de l’artista, col•lectiu o agents artístics amb el sector local (0-1)
– Claredat, concreció i coherència en la presentació del projecte (0-2)
– Retorn cap a la ciutadania (0-2). Com es concreta el retorn i la comunicació que es pugui establir amb la ciutadania de Palma
– Adequació del pressupost al projecte presentat (0-3)